fmri2024.upol.czfmri2024.upol.cz

Univerzita Palackého v Olomouci
pod záštitou Sekce pro funkční mapování mozku
a České lékařské komory

 

pořádají

 

17. mezinárodní workshop
funkční magnetické rezonance

 

 

Olomouc
21. – 22. března 2024

 

Organizační zajištění: Oddělení univerzitních akcí UP

Doprovodná akce:
Quantitative MRI Methods in Neuroimaging,
CEITEC, Brno
21. 3. 2024